DOBRODOŠLI

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na CVRM Summit na kojem ćemo prvi puta povezati dva terapijska područja - dijabetes i kardiologiju.

Na sastanku ćemo s Vama podijeliti i prodiskutirati novosti u liječenju bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i liječenju bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda te Vam omogućiti razmjenu iskustava primjene dapagliflozina i tikagrelora u svakodnevnom kliničkom radu.

Radujemo se Vašem dolasku.
AstraZeneca

AZ_Logo
AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Tel: +385 1 4628 000; www.astrazeneca.com
Veeva ID HR-0221, veljača 2019., vrijedi do ožujka 2019.
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Top